میدونید واید کجا و چه جوری شکل گرفت؟

واید در تیر ماه 1399 متولد شده و هدف ما ساخت بهترین محل برای نمایش آثار هنرمندان در سایت های شخصیشان بوده

واید در یک دورهمی من و چند تا عکاس شکل گرفت

دوست عکاسم از مشکلاتش با وردپرس میگفت و اون یکی دوستم داشت از راحتی سایت اختصاصی خودش میگفت

واید به راحتی سایت اختصاصی و سادگی راه اندازی وردپرس است